”Alles Plat” aangekondigd in Suriname voor 24 maart

We willen hierbij aangeven dat we gezamenlijk optrekken naar 24 maart, waarbij we een Alles Plat actie willen organiseren om een sterk signaal te geven aan de regering dat ze haar beloften niet nakomt aan haar volk. Na ruim 3 jaar regeren is het pijnlijk duidelijk geworden dat de politieke wil mist om ons land naar rustig vaarwater te brengen. De economie is wankel, en het land lijkt stuurloos en uitzichtloos te zijn geworden, terwijl de problemen zich blijven opstapelen.

We willen een dringend beroep doen op het bedrijfsleven om op 24 maart 2023 zijn deuren voor één dag te sluiten of het personeel om 10 uur weg te sturen en de nodige voorzieningen te treffen om hun bezittingen te beschermen. We willen geen herhaling van de plunderingen en vernielingen zoals op 17 februari, waarbij ondernemers benadeeld zijn geworden. De strijd moet niet gaan tussen Surinamers onderling of tussen rijk en arm. Door de inflatie, toename aan belastingen, en de sterke koopkrachtdaling voelt het bedrijfsleven ook de druk van een onhoudbare situatie. Ondernemen in dit klimaat wordt alleen maar moeilijker en gevaarlijker doordat de criminaliteit toeneemt. We roepen op tot solidariteit met het ontevreden en getergde Surinaamse volk. We danken u voor uw nationalisme.

We bieden een toereikende hand aan alle vakbonden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk op te trekken op 24 maart. Samen staan we sterk en we zijn er zeker van dat uw leden de situatie beu zijn. Vele goede arbeidskrachten trekken weg naar het buitenland voor een beter bestaan. Degene die hier blijven hebben het moeilijk om rond te komen door de alsmaar toenemende nutsvoorzieningen, de toenemende winkelprijzen, en de toenemende brandstofprijzen. Daarom vragen wij om solidariteit met het volk van Suriname en desnoods voor één dag uw leden op te roepen om de acties fysiek te ondersteunen, waarbij u als bond rechtszekerheid voor hen garandeert. We danken u voor uw nationalisme.

Onze intentie en voornemens zijn om gebruik te maken van ons grondwettelijk recht op vreedzaam protest. We zullen voor deze actie geen vergunning aanvragen, omdat dit indruist op de internationale verdragen die wij als natie hebben ondertekend. We zullen echter wel in goed overleg met de politie deze actie coördineren. We doen ook een dringend beroep op de regering om haar zorgplicht na te komen en te zorgen voor voldoende manschappen om de actie in goede banen te begeleiden, zodat een vreedzaam protest gehouden kan worden. Ook zullen wij zorgdragen voor een ordedienst en naderhand gezamenlijk opruimen. In aanloop naar deze vreedzame protestdag. Lees op de volgende pagina meer hierover.