BREAKING: President Chandrikapersad Santokhi Internationaal aangeklaagd!

De President van de Republiek Suriname
Zijne Excellentie dhr. Chandrikahpersad Santokhi
Paramaribo

Per deurwaarders exploot

Inzake:protestacties en de bestorming van het Assembleegebouw

Klaaskreek, 20 februari 2023

Zijne Excellentie,

Naar aanleiding van de gewelddadige protestacties op vrijdag 17 februari 2023 in Paramaribo, die geleid hebben tot de bestorming van het Surinaamse parlement en de acties die u in het verlengde daarvan hebt aangekondigd, bericht ik u, als aanklager bij het Volkstribunaal Suriname, als volgt.

Bij uitspraak d.d. 5 augustus 2022 heeft het Constitutionele Hof geoordeeld dat de kiesregeling op grond waarvan uw regering haar legitimiteit ontleent, ongrondwettelijk is en strijdig met het internationale recht. Het Constitutionele Hof heeft artikel 9 van de kiesregeling mitsdien onverbindend verklaard. Een redelijke uitleg van deze uitspraak is, dat bij deze stand van zaken uw regering sedert 5 augustus 2022 politieke gevolgen dient te verbinden aan deze uitspraak. Mij is echter ambtshalve gebleken, dat u zowel in het binnenland als buitenland zich voordoet alsof het politieke stelsel op grond waarvan u bent gekozen geen constitutionele grondslag zou ontberen en dat de legitimiteit van uw benoeming tot president van de republiek Suriname na 5 augustus 2022 nogsteeds gedragen wordt door de Surinaamse grondwet, terwijl u de indruk wekt dat de uitspraak van het Constitutionele hof niet op uw regering van toepassing is. (Bron – Son of Slaves Facebook-pagina)

Lees meer hierover op de volgende pagina.