Gewassen van landbouwer bespoten met onkruid door awaries tijdens onbewaakt moment

Een landbouwer in Suriname werd onlangs het slachtoffer van een ongewenste onkruidbespuiting toen zijn gewassen opzettelijk werden bespoten tijdens een onbewaakt moment.

Het incident heeft geleid tot aanzienlijke schade aan de gewassen en heeft de landbouwer achtergelaten met aanzienlijke verliezen.

Oo welk landbouwperceel het voorval plaats vond is niet duidelijk. De heer, een hardwerkende boer, had zijn gewassen zorgvuldig verzorgd en had hoge verwachtingen van zijn oogst. Lees meer hierover oo de volgende pagina.