Koppel met Downsyndroom verovert het internet; zij is een succesvol model, hij een succesvol ondernemer


Zelfs de meest onmogelijk te beklimmen berg is te bedwingen als je de wilskracht ervoor hebt. Dat bewijzen de twee jonge mensen uit het verhaal hieronder.

Deze mensen met het syndroom van Down zijn uiterst beroemd geworden, op het internet en daarbuiten. Door hen is geen enkel vooroordeel meer wat het was en hebben ze beiden hun wensen weten te verwezenlijken. Hieronder lees je wie ze zijn en wat ze hebben gedaan.

Sofia Jirau en Chris Gonzàlez zijn twee jonge mensen die samen zijn en interessante werkzaamheden verrichten. Zij is een succesvol model, hij is opgeleid om chef te worden en zijn restaurant te openen. Wat is hiet gek aan? Helemaal niets, je kan ze bewonderen om hun eigenzinnigheid en de wilskracht die ze toonden om boven de vooroordelen uit te torenen die kleven aan de verstandelijke beperking die ze hebben. De twee vertonen kenmerken van het Downsyndroom, een aandoening die, volgens stereotiep denken, beperkingen zouden kunnen betekenen voor kinderen en volwassenen. Maar het tegendeel is echter waar. Meer hierover leest u op de hiernavolgende pagina.