Mijn vader overleed toen ik 10 jaar oud was, en dit veranderde het welzijn van mijn familie; hij was de kostwinner


WAT MAAKT EEN DAKLOOS MEISJE TOT EEN VROUW?

Mijn naam is Gloria en ik woon in Lusaka’s Jake Township. Ik wil Mr. Willard Sakala bedanken (op de foto) voor alles wat hij in mijn leven heeft gedaan. Ik ben opgegroeid in Lusaka’s Chiwama Township waar ik met mijn ouders woonde. Mijn vader overleed toen ik 10 jaar oud was, en dit veranderde het welzijn van mijn familie omdat hij de kostwinner was. Mijn moeder en ik kregen financiële problemen en mijn moeder werd ook ziek en overleed een jaar later.

Toen ben ik bij mijn grootmoeder in Lilanda Township gaan wonen. Mijn grootmoeder, die oud was en ook voor andere weeskinderen zorgde, had financiële problemen waardoor ik in de 9e klas van school moest gaan. Nadat het leven moeilijk voor me werd, ontmoette ik enkele vrienden die op straat in Lusaka overleefden, meestal bedelend voor geld en voedsel van sympathisanten.
Mijn vrienden en ik sliepen in afvoerkanalen. Ik ontmoette Mr. Willard Sakala toen hij kranten verkocht langs Cairo Road in Lusaka. Meer hierover leest u op de hiernavolgende pagina.