Minister OW: “Van iedere inwoner wil ik SRD 25.000, dan los in het ontwatering URGENT op …”

Minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, heeft in een interview laten weten dat het ontwateringssysteem in Suriname dringend moet worden aangepakt. Hij heeft echter aangegeven dat hij het probleem alleen kan oplossen als elke inwoner van Suriname bereid is om SRD 25.000 bij te dragen.


Als alle bijkans 500.000 inwoners dit bedrag zouden betalen, zou het totaalbedrag uitkomen op SRD 12,5 miljard, wat ongeveer neerkomt op 334 miljoen USD.

Het voorstel van de minister heeft de aandacht getrokken van zowel voor- als tegenstanders. Sommigen beschouwen het als een haalbare oplossing voor een al lang bestaand probleem, terwijl anderen het als onrealistisch en onhaalbaar beschouwen.

Het ontwateringssysteem in Suriname is al jaren een probleem. Bij hevige regenval komen straten en wijken onder water te staan, waardoor bewoners vaak hun huizen niet uit kunnen. Ook zorgt het voor gezondheidsproblemen en schade aan huizen en infrastructuur.

De minister heeft aangegeven dat het geld dat wordt ingezameld via deze regeling, zal worden gebruikt om het ontwateringssysteem in het hele land te verbeteren. Dit omvat het aanleggen van nieuwe rioleringssystemen en het upgraden van bestaande systemen. Lees meer hierover en bekijk de video op de volgende pagina.