NET BINNEN: Mannen met meer spieren zeer gewild door vooral jonge vrouwen

Het is algemeen bekend dat de meeste vrouwen zich meer aangetrokken voelen tot mannen die sterker, gespierder en met een lager vetpercentage zijn dan mannen die kleiner, zwakker en met hogere vetpercentages zijn.

Volgens de Amerikaanse influencer Zadana zijn het vooral jongere vrouwen die de voorkeur geven aan deze gespierde mannen. Zij beweert echter dat vrouwen ouder dan dertig andere criteria hebben, zoals een hoog inkomen, status en opleidingsniveau, die naast uiterlijke aantrekkelijkheid belangrijk zijn.

Lees verder op de volgende pagina.