Oma heeft haar kleinkinderen en schoondochter verboden bij haar in huis te komen

Ik heb mijn kleinkinderen en mijn schoondochter verboden in mijn huis te komen, omdat mijn schoondochter haar kinderen laat doen wat ze hebben willen. Ik beoordeel niet wat ze thuis doen, maar als ze bij komen is het anders. Ik heb meerdere keren duidelijk gemaakt wat de regels zijn in mijn huis, maar die kinderen zijn onbeleefd en luisteren niet naar mij.

Meer dan eens maakten ze voorwerpen kapot terwijl ze in huis speelden. Het ergste is dat hun moeder hun niet tot orde roept, maar ze hun zin geeft. Ik nam de bal van hen in beslag en liet mijn schoondochter de schade zien die ze hadden aangericht, maar toen ze mij weer op kwamen zoeken, had hun moeder een nieuwe gekocht. Elke keer dat ik die kinderen berispte, antwoorden ze: “Jij bent onze moeder niet.”

Dat is waar waar, maar ik ben hun oma en ik verdien respect. Ik heb op alles mogelijke manieren geprobeerd deze kinderen op te voeden. Ik heb ze uitgelegd dat regels nodig zijn om goed samen te leven, en dat hun houding verkeerd is, omdat anderen zich er slecht door voelen. Ik denk dat het wel ook de taak van grootouders is om kinderen op te voeden, evenals de ouders, maar het is allemaal tevergeefs als hun moeder hun gedrag altijd rechtvaardigt. Meer hierover op de volgende pagina.