Regering van Suriname erkent Javaans Nieuwjaar als bijzondere feestdag op 21 juli dit jaar

De Regering van de Republiek Suriname heeft officieel aangekondigd dat vrijdag 21 juli 2023 zal worden erkend als een bijzondere feestdag ter gelegenheid van het Javaans Nieuwjaar. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft het besluit bekendgemaakt, waarbij deze dag gelijkgesteld wordt aan een zondag, met alle bijbehorende rechtsgevolgen en gebruiken.

Het Javaans Nieuwjaar, ook bekend als “Sasi Wraspati”, is een belangrijk cultureel en religieus festival dat jaarlijks wordt gevierd door de Javaanse gemeenschap in Suriname. Het festival markeert het begin van het nieuwe jaar volgens de Javaanse kalender en gaat gepaard met kleurrijke rituelen, culturele optochten en traditionele muziek en dans.

Met het besluit van de Regering om het Javaans Nieuwjaar als een bijzondere feestdag te erkennen, krijgen Surinamers van Javaanse afkomst en anderen die het festival willen vieren de gelegenheid om deel te nemen aan de festiviteiten zonder gehinderd te worden door werkverplichtingen. Deze erkenning benadrukt de rijke culturele diversiteit van Suriname en onderstreept het belang van het behoud en de viering van traditionele festiviteiten.

Tijdens deze bijzondere dag zullen verschillende evenementen en activiteiten plaatsvinden in verschillende delen van het land. Traditionele ceremonies en gebedsdiensten zullen worden gehouden in tempels en gemeenschapscentra, waar mensen samenkomen om hun dankbaarheid te tonen en goede wensen uit te wisselen voor het komende jaar. Daarnaast zullen er optochten zijn met kleurrijke kostuums, muziek en dans, die de straten van Suriname zullen verlevendigen. Lees meer hierover op de volgende pagina.