Team Arki Noh: “Scholen moeten een zero-tolerancebeleid invoeren ten aanzien van pesten”

De 14-jarige Kimberley uit Suriname heeft gisteren haar eigen leven beëindigd als gevolg van aanhoudend pestgedrag op school. Het verdrietige nieuws heeft een schokgolf van emoties veroorzaakt en benadrukt de dringende noodzaak om pesten aan te pakken. In een exclusief interview met Gail Eijk van SunWebTV hebben de ouders, moeder en vader Bhoelai, hun pijnlijke verhaal gedeeld.

Kimberley was een jong meisje met dromen en hoop voor de toekomst, maar helaas werd ze geconfronteerd met wreedheid en onverdraagzaamheid. Pesten is een serieus probleem dat verwoestende gevolgen kan hebben, zoals we tragisch hebben gezien in het geval van Kimberley. Het is van vitaal belang dat we collectief actie ondernemen om pestgedrag uit te bannen en een veilige omgeving te creëren voor alle kinderen.

Het belangrijkste aspect om te begrijpen is dat pesten geen onschuldig spel is. Het kan diepgaande psychologische, emotionele en zelfs fysieke schade veroorzaken bij de slachtoffers. Daarom is het essentieel dat we bewustzijn creëren en actief werken aan preventie en interventie.

Voor iedereen die geconfronteerd wordt met pesten, is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat en dat er hulp beschikbaar is. Het is cruciaal om iemand in vertrouwen te nemen, zoals een ouder, familielid, leraar of vertrouwenspersoon op school, en je gevoelens te delen. Het kan ook nuttig zijn om contact op te nemen met hulplijnen of organisaties die gespecialiseerd zijn in het aanpakken van pesten.

Hier zijn enkele tips om over pesten heen te komen en wat te doen:
– Praat erover: Het delen van je ervaringen met vertrouwde volwassenen kan een enorme opluchting zijn. Ze kunnen je ondersteunen en helpen om de situatie aan te pakken.
– Zoek steun: Zoek contact met vrienden, familie of andere mensen die je vertrouwt. Samen sta je sterker en kun je elkaar ondersteunen.
– Neem geen schuld op je: Pesten is nooit de schuld van het slachtoffer. Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent en dat niemand het recht heeft om jou te pesten.
– Praat met school: Informeer de school over het pestgedrag dat je ervaart. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om een veilige omgeving te bieden en kunnen maatregelen nemen om het pesten aan te pakken.
– Bouw zelfvertrouwen op: Werk aan het opbouwen van je eigen zelfvertrouwen en weerbaarheid. Doe activiteiten waar je van houdt en waar je goed in bent, en omring jezelf met positieve mensen.
– Blijf positief: Hoewel het moeilijk kan zijn, is het belangrijk om hoop en positiviteit te behouden. Vergeet niet dat je de kracht hebt om door deze moeilijke periode heen te komen.

Het verlies van Kimberley is een ondraaglijke herinnering aan de verwoestende impact van pesten. Laten we dit tragische incident aangrijpen als een oproep tot actie. Samen kunnen we een einde maken aan pesten en een veiligere en zorgzamere omgeving creëren waarin alle kinderen kunnen gedijen en bloeien.

Lees over de maatregelen die genomen moeten worden op de volgende pagina. Daarom beginnen wij van Arki Noh met punt 7 van de maatregelen.