Wanneer mannen uitlopen gaat de relatie verder; wanneer vrouwen uitlopen beëindigd het

Wanneer een man vreemdgaat voor zijn vrouw gaat de relatie vaak genoeg door als zijn vrouw erachter komt, maar wanneer een vrouw vreemdgaat voor haar man dan eindigt de relatie altijd. Onderzoek werpt nieuw licht op de complexe dynamiek van relaties en de reacties op overspel, waarbij de bevindingen aantonen dat de gevolgen van ontrouw niet altijd afhangen van het geslacht van de partner die vreemdgaat.

In tegenstelling tot het algemene stereotype dat de relatie altijd eindigt wanneer een vrouw vreemdgaat, laat het onderzoek zien dat de uitkomst van een relatie sterk afhangt van verschillende factoren, waaronder individuele omstandigheden, betrokkenheid bij de relatie en communicatie.

Traditioneel gezien is de heersende opvatting dat als een man vreemdgaat, de relatie vaak door blijft gaan, terwijl wanneer een vrouw vreemdgaat, de relatie meestal eindigt. Deze overtuiging heeft geleid tot veel discussie en heeft in sommige gevallen geresulteerd in ongelijke beoordelingen van ontrouw op basis van gender. Echter, een recente studie uitgevoerd door onderzoekers van verschillende universiteiten heeft aangetoond dat deze algemene aanname niet altijd geldig is.

Het onderzoek, dat gebaseerd is op enquêtes en interviews met een diverse groep mensen in langdurige relaties, ontdekte dat het lot van een relatie na overspel afhankelijk is van vele variabelen. De resultaten laten zien dat het niet zozeer het geslacht van de ontrouwe partner is, maar eerder de individuele reacties, de emotionele betrokkenheid en de kwaliteit van de communicatie in de relatie die bepalen of een relatie kan voortduren na overspel. Lees meer hierover op de volgende pagina.